Den oppveksande vipeslekta beitar på attelegget i Dalen. Foto: Kjetil Rydland.

I det siste har det blitt observert ein stor flokk viper på attelegget til Kristoffer Dalen, og det ser ut til å vera ungar i fleire størrelsar.

Folk som er flinke å telja fuglar, fortel at det i heile sommar har vore ti viper – fem par – ved attelegget og den nye driftsbygningen i Dalen. I det siste har det vore nærmare tjue viper å sjå i det same området, og mange av desse er ungar.

Me har ikkje greidd å telja nøyaktig kor mange vaksne og kor mange ungar som går og beitar på attelegget, men det er heilt klart at her er ungar av året. Både store og litt mindre, så her må vera fleire kull. Me kryssar fingrane og vonar dei lukkast med å få den nye generasjonen flygeklar før trekket til sydlegare strok.

Dei fleste vipene våre forlèt landet i perioden juli til oktober. Norske viper overvintrar i Frankrike, Spania, Portugal, Irland og Storbritannia, men enkelte blir igjen og overvintrar langs sørvestkysten av Noreg.

Her er ein av dei små vipekyllingane. Foto: Kjetil Rydland.