Håkon C. Hartvedt ferierer på terrassen, men tar seg tid til å signera den nye boka si, "Hvile". Foto: Kjetil Rydland.

I desse dagar kjem det ei ny bok frå eksredaktør Håkon C. Hartvedt på marknaden; førre helg lanserte han boka «Hvile» under bibelkonferansen på Framnes.

I fjor gav Håkon C. Hartvedt ut ei rekkje bøker, og sjølv om han har roa litt ned i år, blir det nok mist to bøker før året er omme.

Den første heiter «Hvile» og blir gitt ut på Evangelisten Forlag. Under bibelkonferansen på Framnes førre helg var Håkon C. Hartvedt med og signerte den nye boka si. Og salet har fått ein god start

Det er no to år sidan at forlaget gav ut CD-plata med same tittel av Håkon C. Hartvedt.

– Boka er ei vidareføring, der eg har utdjupa dei tankane so låg til grunn for CD-en, seier Håkon til Fitjarposten.

Han fortel at han fekk gode tilbakemeldingar på CD-en, som kom ut i 2017. Folk har rapportert at den har vore«balsam for sjela» i vanskelege situasjonar. Tekstane er knytte til Salme 23, som Håkon kallar for Bibelens «spa-salme». 

Forfattaren understrekar at det er Evangelisten Forlag som står bak prosjektet. Alle inntekter går til Evangelistens bladmisjon. Sjølv har Håkon ingen inntekter av boka, men han har heller ingen utgifter. Det er Evangelisten som sel boka, og dei har berre gjort eitt unnatak når det gjeld sal i butikk, og det er Sunnbok på Stord.

– Boka «Hvile» er ein oppfølgjar av CD-plata. Det er det same ønskjet og bønn til Gud om at den kan gi velsigning og rettleiing inn i den kvardagen til den enkelte, skriv Evangelisten Forlag.

Både forlaget og forfattaren ønskjer at denne boka kan leia nokon fram til ei trygg kvile i Jesu frelsesverk.

Som vanleg har Håkon C. Hartvedt fleire bokprosjekt på gang. Me kan venta oss minst éi bok på Fitjarposten Forlag i år, men her er den tidlegare redaktøren litt meir løyndomsfull. Likevel avslører han at me kan venta oss ein skikkeleg godbit til hausten!