Mange hadde gledd seg til hagebasar i det fine sommarveret. Men tysdag ettermiddag vart det kald nordavind og overskya då basaren var i full gong hos Ellen Karoline og Endre Hovstad.

Små og store frå 0 til 87 år hadde likevel funne seg plass i hagen då Ellen Karoline ønskte velkommen.

Håkon C. Hartvedt heldt andakt og fekk fart i allsongen med gitarakkompagnement.

Medan me kosa oss med kaffe, saft og kaker var det høve til å kjøpe årer. Mange gjekk heim med fanget fullt av gevinstar. Ei lita jente på 2 år fekk eit glas med snop for å ha gissa kor mange Non Stop det inneheldt (mamma hadde nok regien).

Det var òg høve til å kjøpe smykke frå Nepal og varer på loppemarknad. Ellen Karoline takka varmt for alle pengane som kom inn denne ettermiddagen.

Medrekna loddpengar på bok, vart det nesten 12 000 kroner som går til Det Norske Misjonsselskap.

Hagebasaren i juni har blitt ein flott tradisjon. Dette er fjerde året.