Det var eit yrande liv i Fitjar Kultur- og Idrettshall, heile laurdagen. Omlag 150 born og ungdommar tok då del i HAFO-cup`en som klasse 10 A med foreldre arrangerte. Dei fleste unge blei òg med på diskotek, og konsert med Jonas òg. Jonas-konserten har me skrive om i ein eigen artikkel. Her skal me berre nemne at HAFO består av ein omgang fotball og ein omgang handball, og at det var spela i tre puljar. Vinnarane har òg mykje glede i vente, i det premiane til puljevinnarane var eit gåvekort på pizza og brus til heile laget.