Uvedkommande har stukke av med nøklane til Fitjar kultur- og idrettsbygg.

Fitjar kultur- og idrettsbygg operer med frivillige tilynsvakter. Desse har tilgang til ein nøkkelboks på utsida av bygget for å komma seg inn og ha vaktene sine. Frivilligsentralen koordinerer denne ordninga.

No fortel dagleg leiar ved Fitjar frivilligsentral Ellinor A. Bergesen at nøklane er forsvunne.

Ellinor Bergesen håpar at nøklane dukkar opp att.

– Nøkkelboksen er øydelagt, og nøklane er på ville vegar. Dette er berre trist, men vi har eit lite håp om å få nøklane tilbake, seier Bergesen, som håpar på at tjuven eller tjuvane angrar.

– Om nokon angrar på å ha tatt nøklane kan dei leverast anonymt attende til meg, eller dagleg leiar på FKIB Ole Bergsen, seier Ellinor Bergesen.

Ikkje første gongen

Dette er 3.gong nøkkelboksen er blitt øydelagt.

– Vaktene er avhengige av nøklane for å låsa opp garderobar, idrettshall og andre viktige rom. Fitjar kultur- og idrettsbygg er husrom for eit stort og viktig fritidstilbod i Fitjar, og vi ønskjer så inderleg at ting skal kunne få lov til å vera i fred, utan at nokon øydelegg denne moglegheita for oss. Spesielt i denne litt spesielle tida med pandemi som herjar verda, seier den triste daglege leiaren.

Bergesen fortel at dei kjem til å halda eit ekstra uge med huset framover.

– Vi ønskjer ikkje uvedkommande inn i bygget og gjer samstundes merksam på at forholdsreglar er tatt, så det er lite interessante verdiar å henta her no. Forholda er meldt i dag, fredag. Hærverket har skjedd mellom tysdag kveld og torsdag morgon, avsluttar Bergesen, som ber om tips frå publikum.