Geirmund Aga på vitjing hos ungdomsrådet i 2019. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Driftleiar i Tide, Geirmund Aga, tok i dag turen til ungdomsrådet i Fitjar.

Møtet i dag var eit evalueringsmøte, og dei snakka om korleis ting har endra seg sidan førre møte partane hadde saman i fjor.

Ungdommen hadde først mykje positivt å fortelja.

– Bussane er oftare i rute, men ein var sein i dag, fortalde ein av medlemmane i rådet.

– Det var ein av dei tinga eg tenkte eg skulle ta opp i dag. Eg fekk melding om dette før i dag, og me har allereie tatt dette opp med sjåføren, kunne Aga svara. Til eit nikkande og nøgd ungdomsråd.

Geirmund Aga fortalde korleis det er viktig å melda inn om bussar er seine, berre ved å få tilbakemeldingar kan dei sjekka opp i kvifor dette skjer, og gjera eventuelle tiltak.

Ungdommane kunne fortelja om kjekke sjåførar som smiler, seier god morgon, og køyrer fint innanfor fartsgrensene.

– Utruleg kjekt å høyra desse tinga, eg skal ta med all ros attende til sjåførane, og helsa frå ungdomen på Fitjar, sa ein smilande Aga.

Men ungdommane var ikkje berre nådige, og fortalde tydeleg kor dei meiner busstilbode i Fitjar ikkje er godt nok.

– I helgene kjem ein seg enten berre til Leirvik, eller berre heim att. Me prøvde å ta bussen til tivoliet i helga som var, men det gjekk ikkje, fortalde leiar i rådet, Oda Volden de Fine. Ho synte til at på laurdagar går det buss frå Fitjar til Leirvik kl. 11.55, og tilbake 12.55, noko som gjev deg 25 minutt på Leirvik.

Ungdommane nemnte ogso det manglande busstilbodet frå bygdene og inn til sentrum i helgene.

– Eg forstår godt frustrasjonen dykkar. Eg er sjølv i frå Øvrebygda, og har sett korleis busstilbodet er som ung i grendene, uttala Geirmund Aga. Han lova å ta med seg tilbakemeldingane, men oppfordra rådet til å ta kontakt med skyss.

– Tide køyrer rutene for skyss. Skyss er dei som bestemmer rutene, så her må de ta kontakt med dei. Rutene til hausten er diverre alt ferdige, men de kan prøva og påverka rutene for neste vår.

Ungdomsrådet tok ogso opp om det var moglegheit for eit ringestopp for snøggbåten på Fitjar. Les meir om u-rådet sitt snøggbåtynske her.

– Her må de ogso snakka med skyss. De er viktig at de kjem med gode argument når de tek opp sakene med skyss, fortalde Aga til dei engasjerte ungdommane.

Båe partar verka nøgde etter møtet, og ville jobba vidare med å forbetra busstilbodet på Fitjar.