Vurderer du å kjøpe bitcoin? Da er du ikke alene. Hundretusenvis av nordmenn har investert i den digitale valutaen. 

(Annonsørinnhold:)

En undersøkelse utført av Arcane Research i 2019 viste at 300.000 nordmenn eide kryptovaluta, inkludert bitcoin. Tallet har sannsynligvis steget markant etter at interessen eksploderte i 2021.

Før du åpner lommeboken og veksler norske kroner til bitcoin er det viktig at du kjenner til dette.

Vær bevisst på risikoen som følger med

Kjøp av bitcoin er risikabelt og skiller seg fra andre mer klassiske investeringsformer. Bare i løpet av det siste året har bitcoin steget over 880 prosent i verdi, noe som er ekstremt høyt sammenlignet med mer konvensjonelle investeringsformer (aksjer, ETFer etc).

Til sammenligning har Nasdaq og Dow Jones (Amerikanske børsene) steget med henholdsvis 80 og 54 prosent over de siste 12 månedene. I Q1 (kvartal 1) steg bitcoin med 103 prosent alene, skriver Kryptografen.

På lik linje med at prisen på bitcoin kan stige fort, er enheten også sårbar for plutselige prisfall. Etter det forrige prisrallyet i 2017 mistet den nærmere 80 prosent av verdien før utviklingen snudde.

Av den grunn vil det alltid være lurt å trå varsomt økonomisk. Ikke invester større beløp i bitcoin og lån aldri penger for å kjøpe bitcoin med giring.

Velg riktig investeringsform

Du kan kjøpe bitcoin med ulike metoder, og det gjelder å velge en løsning du er komfortabel med. Her går vi gjennom de viktigste du bør kjenne til:

Kjøp bitcoin med spot handel (vanlig metode)

Spot handel er den metoden som lar deg fysisk eie bitcoin, som du deretter kan selge, overføre eller låne ut via markedsplasser. Kjøper du bitcoin til spot pris vil du ikke kunne eie mer enn en ratio tilsvarende 1:1. Altså du har verken lånt penger eller giret investeringen din.

ITavisen sin bitcoinguide forklarer mer omkring hvordan denne typen investeringer fungerer.

Perpetual swaps (futures)

De siste 2-3 årene har det blitt stadig mer populært å kjøpe bitcoin ved hjelp av noe som kalles for perpetual swaps.

Kort forklart er dette en futures kontrakt som mangler en fast utløpsdato. Det er derfor å regne som et derivat ettersom man ikke kjøper det underliggende instrumentet.

Slike kontrakter er noe du bør holde deg unna, med mindre du kjenner godt til hvordan de fungerer i praksis. Risikoen for å tape penger stiger proporsjonalt med hvor mye du girer kontrakten din.

I tillegg krever de noe som kalles for en funding rate. Disse er enten negative eller positive og er ment å forhindre at prisen på swap-kontrakten faller for langt unna markedsprisen i spot markedet. Problemet er at disse ratene kan være svært høye. Det er ikke uvanlig å betale oppimot 0,1% hver 7 time for å beholde kontrakten. 

Har du giret kjøpet av bitcoin med x10 vil også funding-avgiften ha steget tilsvarende. Det betyr at du betaler 1 prosent av porteføljen din hver syvende time, eller opptil 3 prosent hver dag.

Kjøpe bitcoin med en standard futures kontrakt

En annen løsning er muligheten for å kjøpe bitcoin med en standard futures kontrakt. Disse har ingen funding kostnad og utløper på en fast dato. Her kan du inngå et veddemål mot motparten på hvor prisen vil være på X dato i fremtiden. 

Ja, du må betale skatt

Det kan være innbydende å tenke at Skatteetaten ikke har noen oversikt over hvem som eier kryptovaluta i landet, inkludert bitcoins. Her er det viktig å passe seg.

Etaten har utviklet nye verktøy i kampen mot skatteunndragelse og det er kjent at bitcoin og kryptovaluta har vært et satsningsområde. Èn ting vi vet for sikkert er følgende:

De har innsyn i hvem som eier kryptovaluta kjøpt gjennom norske forhandlere. For å registrere seg hos en norsk forhandler er man forpliktet til å bekrefte ID ved hjelp av BankID eller Vipps. Informasjon om tap og gevinster fra bitcoin rapporteres inn til Skatteteten ved årsslutt.

Sender du kryptovalutaen vekk fra platformen vil de også ha verktøy som gjør det mulig å spore hvor det har tatt veien.

For noen kan det være best å handle innad i Norge

Norge har fått flere nye kryptovaluta børser den siste tiden, slik som MiraiEx, Bitruption og Kaupang Krypto.

Rent teknisk er ikke de to siste å regne som en “børs”, i ordets rette forstand. Her handler man heller med selskapet, som tar et mellomlegg for hvert kjøp og salg.

Blant de 3 markedsplassene som ble nevnt ovenfor er det kun MiraiEx som tilbyr den klassiske løsningen man ofte forbinder med bitcoin børser. Det betyr at man får kjøpt og solgt bitcoin fritt i et åpent marked hvor det finnes andre deltakere. 

En siste (og viktig del) av børsens tilbud er muligheten til å lagre kryptovalutaen på siden. Det er inntil videre ikke en mulighet hos de andre.

Salg av bitcoin

Noen ender opp med å få bitcoin i gave fra venner og familie. Eller kanskje vinner de det i forbindelse med en slags konkurranse. For å selge bitcoin er det enkleste du kan gjøre å kvitte deg med verdien på en norsk børs. Da får du trukket ut salgsbeløpet i norske kroner uten å måtte overføre ved hjelp av IBAN eller lignende.

Valg av lommebok – Lagre selv eller på børsen?

Et siste spørsmål mange stiller seg er hvorvidt de bør lagre bitcoins på egenhånd eller på børsen man kjøper det fra?

Det er velkjent at mange børser har blitt tappet for verdier gjennom årenes løp og de representerer på mange måter det svakeste leddet i kryptovalutakjeden.

Når det er sagt så er det også en rekke børser som opptrer profesjonelt, med fokus på sikkerhet. Inntil videre har det ikke vært noen innbrudd hos de norske sidene.

En vanlig svakhet hos børsene er at de oppbevarer større mengder med bitcoin i det som kalles for en hot wallet. Det er lommeboken som tilhører børsen selv og som brukes til å behandle uttak av bitcoin eller andre kryptovalutaer når kundene legger inn forespørsler.

Børser med fokus på sikkerhet vil sørge for at minst 95% av all kryptovaluta legges på en cold wallet, altså en lommebok som er separat og frakoblet fra nettet. Denne brukes til å fylle på beholdningen ved behov.

En enkel oppsummering av innholdet

Skal du kjøpe bitcoin fra Norge er det viktig at først velger en markedsplass. Hvor du kjøper bitcoins vil avhenge av metoden du ønsker å bruke. Velg mellom spot handel, futures, swap kontrakter, marginhandel og andre løsninger. I Norge er det bare mulig å kjøpe bitcoin med spot handel, uten noen form for giring.

Når det kommer til lagring bør du fokusere på å velge en børs som har høy sikkerhet og gjerne en som har forsikring mot tyveri og kundetap.