Gudsteneste på Smedholmen høyrer òg med i Fitjar Festival-programmet. Den vart gjennomført i dag. Ei velsigna stund som samla rundt 200 menneske mellom knausar og knattar på denne idylliske øya i Fitjarskjergarden.

Attpåtil var det dåp. Ute i dette  opne landskapet, omkransa med naturen sine eigne bakgrunnsteppe i grønt og blått, vart vesle Håkon Øien Kloster ønskt velkomen inn i Guds familie i namnet åt Faderen, Sonen og Den Heilage Ande.

Sokneprest Olav Oma stod for liturgien og preika. Med utgangspunkt i dagens tekst om Jesus som stiller stormen, peika han på Jesus som Guds Son, vår Frelsar og vårt faste fokuspunkt.

Fitjar ad hoc-ensemble, denne gongen med Tom Rydland på bass og koring, gjorde gudstenesta endå rikare sine vakre framføringar og allsongs-komp. Spesielt denne gongen vil med framheva framføringa av «Den prektigkledde sommerfugl». Nydeleg.

Det vart vidare teke opp ein spontan kollekt  under gudstenesta. Denne  gav 10.020,- til flomoffera i Pakistan.

-Eg er imponert når dette var ei gåve som vart gjeven på direkten, utan at folk var førebudde. Det viser at folk har medkjensle med menneska som nett no har det ekstremt vanskeleg. Eg reknar med at vi gir pengane via kirkens nødhjelp, seier sokneprest Olav Oma i ein kommentar.