Etter at me gjekk ut med at me ville trappa ned nettsida frå nyttår, har me fått mange reaksjonar. Også tilbod om dugnadshjelp, for å halde ho gåande.

Dugnadshjelpen går ut på at nokon vil hjelpe oss både med å henta inn og leggje ut stoff, mens andre vil hjelpe oss med å byggje opp ei økonomisk plattform for sida.

Ein del brikker må framleis på plass, men mykje tyder no på at nettsida kan få eit nytt grunnlag, både tidsmessig og økonomisk, som gjer at me kan halda fram likevel.

Om fleire kan tenkja seg å vere med på denne dugnaden, kan dei ta kontakt med Håkon på mobil: 481 51 491