Parkeringsplassen ved Rydlandssago er nygrusa og fin. Foto: Friluftsrådet Vest.

Friluftsrådet Vest har fått grusa opp att parkeringsplassen ved Rydlandssago etter at han blei øydelagd av flaumen i slutten av september.

Som kjent rann Stebmetjødno over sine breidder i flaumen for tre veker sidan, og tok med seg mykje grus frå den fine parkeringsplassen rett nord for Rydlandssago.

I førre veke var folk frå entreprenøren Engevik & Tislevoll på plass og grusa parkeringsplassen opp att, på oppdrag frå Friluftsrådet Vest.

Det er derfor ein fornøgd informasjonsansvarleg, Knut-Arild Sørensen, som legg ved eit bilde som viser kor fin parkeringsplassen har blitt. Han legg òg inn eit godt ord for gapahuken oppe ved vatnet, eit flott turmål for dei som ikkje har høve til å gå lange turar. Gapahuken ligg berre 50 meter frå parkeringsplassen og gir flott utsikt over tjørna, som et vassmagasinet til Rydlandssago.

Gapahuken er ein populær samlingsstad for dei som ikkje kan gå så langt. Foto: Knut-Arild Sørensen, Friluftsrådet Vest.

For eiga rekning legg me ved eit bilete frå laurdag ettermiddag, 13. oktober, då den nye grusen heldt på å bli teken av ein ny flaum.

Så nær var vatnet på å renna over parkeringsplassen igjen sist laurdag. Foto: Kjetil Rydland.
Og her ser me årsaka til problemet, demninga til Rydlandssago er eit fleire hundre år gammalt kulturminne. Foto: Kjetil Rydland.