Tore Sigurd Fitjar, Tor Gunnar Andersen, Gunnar Kleive, Tommy Eide, Oddvar de Fine og Sigmund Løken pustar letta ut etter å ha reist grindbygget ved Olstjødno. Foto: Kjetil Rydland.

Fredag og laurdag arbeidde åtte-ti spreke og fingernæme menn på spreng med å reisa det nye grindbygget til Fitjar fjellsameige ved Olstjødno, og det viste seg at alle delane til «byggesettet» passa perfekt saman!

Grindbygget skal brukast til reiskapshus ved Olstjødno, og er «sveinestykket» til ein gjeng topp motiverte kursdeltakarar som vil læra den eldgamle vestlandske byggekunsten grindbygg.

Det krevst nøyaktig arbeid når du prefabrikkerer eit grindbygg, men alt stemte perfekt. Foto: Kjetil Rydland.

Fleire laurdagar før sommaren arbeidde dei i reiskapshuset på Fitjargarden med å snikra dei einskilde delane til nye bygget. Etter at delane blei snikra til med kniv, høvel, hoggejern og  – ikkje minst – motorsag, blei dei nummererte, slik at dei skulle bli enkle å setja saman oppe ved Olstjødno.

Og i helga kunne kursleiar Gunnar Kleive, skogforvaltar i Fitjar, konstatera at dei fingernæme kursdeltakarane hadde gjort ein framifrå jobb med prefabrikasjonen. Alle delane passa perfekt saman. Derfor gjekk reisinga av stavar, stavleie, betar og skråband som ein leik fredag ettermiddag.

– Hadde ikkje alt stemt, ville me fått ein svært tidkrevjande jobb med å får alt på plass, vedgår kursleiren.

Laurdag føremiddag gjorde dei ferdig dei siste sperrepara nede på Fitjargarden, og tok dei med seg opp til Olstjødno. Også desse viste seg å passa perfekt saman, og i løpet av eit par hektiske timar var dei på plass.

Etter det me kunne sjå, står alt slik det skal, men det manglar sperreflagg, og det blei ikkje kransaskål i går. Kanskje det kjem neste helg, når dei har lagt på taket. Det ligg allereie og ventar like ved, og kursleiar Kleive har gitt beskjed om at alle må møta laurdag føremiddag for å leggja på taket.

Gunnar Kleive er full av lovord over dei flinke grindbyggjarane:

– Det er ikkje vanskeleg å byggja når du har med bønder og profesjonelle bygningsfolk! seier den entusiastiske kursleiaren og smiler.