Me vil ynskja Kåno, Mammo og Besto hjarteleg til lykka med 50-årsdagen 25. august. Dagen er feira tidlegare, så jubilanten blir ikkje å treffa på dagen. Helsing: Finn, Bernt Ove, Gunn, Finn Are, Stig Andre og Kim Arild.