Sagvåg bru er og har vore ein flaskehals på Fv 545, men no er utvidingsarbeidet kome i gang.Foto: Håkon C. Hartvedt

-Bilistar må pårekna litt venting, men ikkje meir enn 5 – 10 minutt, seier bas Stian Økland til fitjarposten.no.

-Blir det meir, vil me varsla og setje opp trafikklys, legg han til.

I følgje Økland reknar ein 35 -36 veker på dette arbeidet.

Gravingsarbeidet er i gang ved Sagvåg bru. Foto: Håkon C. Hartvedt