Me sender våre hjartelegaste gratulasjonar til alle de som vert konfirmert i dag. Det regna i natt, men så vakna me til sol. Det gjev nok ein ekstra smil over dagen.Helsing oss i Fitjarposten. Kyrkja var stappfull då me var til stades på den andre gudstenesta, og presten talte ut i frå Bjørn Eidsvåg sin tekst "Kyrie". Ein song han og framførte på ein god måte til eige gitarkomp.