Me vil senda ei helsing til den snille guten vår Martin, som søndag 04.01 fyller 12 år.
Masse helsinger fra farmor og farfar.