Alle i familien gratulerer med fagbrevet som mediegrafiker.
Lykke til vidare i Kvinnheringen!