Eg vil gratullera lillebrødrene mine mebursdagane sine Nils Ingmar med 12- og Håvard med 16-årsdagan.  27. og 29. april. Bursdags helsing fra kristine