Feirer 35 års bryllaupsdag 2. desember. Me gratulerer dåke så mykje med dagen, og ynskjer dåke mange gode dagar og år saman. Alltid kjekt og komma til dåke.
Beste helsinger frå Åslaug og Finn Audun.