-Frå 11. til 30. juni er Bømlafjordtunellen stengd på grunn av reparasjonar. Trøysta er at ferjeturen blir gratis, melder Haugesunds Avis. -Fredag ettermiddag avgjorde Statens vegvesen Haugaland og Sunnhordland distrikt at Mesta får arbeidet med å reparera Bømlafjordtunnelen på to plassar der det er påvist fare for ras. På dei utsette stadene blir kvelven tatt ned, fjellet blir sikra, og ny betong sprøyta på. Arbeidet skjer i to skift, skriv Jon Ådnøy i Haugesunds Avis.

Vidare heiter det at tre ferjer – kvar av dei tar gjennomsnittleg hundre personbilar – skal frakta vegtrafikken mellom Valevåg og Skjersholmane dei tre vekene. Det skal gå ei ferje om natta, to om morgonen og kvelden, og tre på dagen.

Ferjetrafikken skal Tide Sjø stå for, og turen vert gratis.

Les meir på www.haugesunds-avis.no