– Grågåsa er i rute sjølv om sommaren held fram, skriv Annar Westerheim til fitjarposten.no.

Han fortel at han har observert grågåsa dei siste 30 åra, og at flukta på sør berre varierer med nokre få dagar rundt månadsskiftet juli/august.

– Ein stor flokk på over hundre fuglar passerte Skaret, like etter at 21 mm nedbør sparte oss for blomevatning i føremiddag, skriv han til slutt.