Kveldsidyll med kanadagås i Podlen denne helga. Foto: Kjetil Rydland.

Omtrent på dagen eit år etter at me skreiv om kanadagåsa sist, kan me slå fast at no er ho på plass i sørenden av Storavatnet. Saman med store mengder grågås.

Ein stor flokk feit og fin grågås har beita på bakkane i Skålavikjo dei siste vekene. Etter det me har sett, har det berre vore grågås utan blanding med andre typar gås. Men oppe i bygdo har no kanadagåsa gjort sitt inntog igjen.

Kanadagjæsene har kasta seg på vengjene og fyk nordover Storavatnet. Foto: Kjetil Rydland.

Me vil tru at gåseinvasjonen ikkje er meir populær i søre enden av Storavatnet, der det er eit rikt fugleliv, med blant anna ulike slag ender, grågås og kanadagås. På Naustbakkjen ligg det store ruer med fugleskit. Om det er grågås eller kanadagås som har levert dei ulike visittkorta, veit me ikkje heilt sikkert, men kva bonden synest om driten, treng me ikkje lura på.

Grågås er ei fint stykke kjøt, ho skil seg frå kanadagåsa ved at ho manglar den kvite flekken på hovudet. Foto: Kjetil Rydland.

Korleis kanadagåsa hamna her hos oss, skreiv me litt om på Fitjarposten i mars i fjor. Den nye fuglen formeira seg mykje meir enn ein hadde sett for seg, og har blitt ei plage for bøndene.

Det same kan me seia om grågåsa, som ser ut til å ha «gløymt» at ho er trekkfugl, eller at ho skal fyka rett forbi oss på veg nordover om våren. Store flokkar slår seg til i Fitjar om vinteren eller våren, og hekkar her. Det var me ikkje vane med før.

Viltforvaltar Gunnar Kleive ved Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor fortel at det er råd å få fellingsløyve på gås. Send ein mail! seier han.

Bonden køyrer møkk om dgen, men denne skiten kunne han greidd seg utan. Foto: Kjetil.
Endene lettar først. Foto: Kjetil Rydland.
Så lettar grågåsa. Foto: Kjetil Rydland.
Og til sist kanadagåsa med den kvite flekken på hovudet. Foto:: Kjetil Rydland.