Ordet i tittelen tilhøyrer Sebastian Lundal (biletet). Han er ein av 109 deltakarar på TINE fotballskule. Og av tilslaget han har på ballen skjøner me godt at han likar å lage mål. Foto: Håkon C. Hartvedt.

Primus motor for det heile er òg dette året Anne Helene S. Vestbøstad (biletet ovanfor). Ho kan fortelje at sjølv om hovudbasen er i Fitjar Idrettspark, så nyttar ein no både Kunstgrasbanen og ein ballbinge på Rossneset i tilegg. Då får ein meir rom, og det vert ikkje så sterkt press på hovudbanen. På kunstgraset, der dei største var, stod Martin Nysæther, Arild Træet og Rune Brakedal i spissen for instruksjonen. 

Frå TINE har alle deltakarene fått ein liten sekk og T-skjorte, pluss at dei får eit drikkeprodukt kvar dag. Kvar si drikkeflaske har dei òg fått, denne frå Opus på Stord. 

Sjølve fotballskulen går som tidlegare over tre dagar.
Måndag og tysdag var sett av til ymse fotballaktivitetar og øvingar. Sebastian som er nemnt ovanfor, kunne fortelje at dei mellom anna hadde jobba med sentringar. Og han veit at om han får ein god sentring frå ein medspelar, er det lett å scora mål. Det vonar han elles å gjere på onsdag. Då er det turnering.

Innkast må òg lærast. Har gjer Lars Andreas Sørfonn (t.v.) det heilt rett under kamp. På biletet ser me elles Harald Rydland Sæbø og Ole Kristian Moldestad Oma. Foto: Håkon C. Hartvedt

Når Anne Helene Vestbøstad nyttar ein del av ferien sin til å gjennomføre dette storopplegget, heng det saman med at ho for det første er generelt fotballinteressert og at turneringa gjev viktig innkome til fotballgruppa. – Og så er det kjekt å arrangere noko som er gøy for eigne og andre sine born, smiler ho. Det set Johnny Aase, bestefar til ein av deltakarane, stor pris på. – Skryt spesielt av Anne Helene. Ho gjer ein kjempejobb, seier han til fitjarposten.no.

Mange av trenarane er henta frå eigen ungdomsavdeling.
To av dei er Luka Vucenovic og Thea Vestbøstad. Dei gjekk begge på fotballskulen då dei sjølv var born.
– Me syntest det var kjempegøy, og no er det kjekt å få gi litt tilbake på denne måten, seier dei til fitjarposten.no.

Då me var oppom Fitjar Idrettspark tidlegare i dag, har dei ansvar på 1. kl gruppa. – Dei kan vere litt krevjande, men det går fint, seier Thea, og fortel at trenarane vekslar på kva for gruppe dei har ansvar for. 

Luka og Thea har «spelarmøte» med 1. kl-gruppa. Foto: Håkon C. Hartvedt