Takk for det gamle, og godt nytt år til alle våre medarbeidarar, samarbeidspartnarar og lesarar.

Ein har sagt:
«Er de nøgd med det me gjer: Fortel det til andre!
Er det noko du ikkje er nøgd med? Fortel det til oss.»

Slik kan me òg bli betre.

Godt nyttår til dykk alle.

Helsing
Håkon C. Hartvedt
Red.