Arbeidet men den nye vegen frå Fitjar bedehus  er i rute.  –Det seier gavemaskinkøyrar Stian Økland i firmaet Vassbakk & Stol avd. Staupe som står for arbeidet. Foto: Håkon C. Hartvedt

-De er allereie kome langt i arbeidet?

-Det som er gjort alt no viser godt etter.  Men det skal gjerast mykje grøfting i tillegg til pukking og asfaltering, understrekar han.

Etter planen skal vegen vere ferdig før skulestart 2015-2016.