Både Eivind Raustein og Kjell Tislevoll sleit lenge med ryggplager. Så begynte dei å trene. No er plagene borte.

-Ja, det kan du trygt skrive, smiler Eivind Raustein. –Eg hadde skikkeleg vondt i ryggen. Men så begynte eg på Fitjar Treningssenter, og situasjonen er berre blitt betre og betre. No er ryggen god, fortel han, og utan at han treng å seie det, veit med at han og har fått ein fin kondisgevinst på kjøpet.

 

Me møter Eivind på spinning til tonane frå den siste produksjonen av Bruce Springsteen, og ved sida av han sit Kjell Tislevoll som har ei  liknande historie å fortelje. –Eg trivdest ikkje med ryggen min eg heller, og skjøna at eg måtte gjera noko med det, seier han, og fortel om turar i fjellet, sykling og Fitjar treningssenter. No er han òg god.

 Pilates og Bosuball 

I tillegg til dei vanlege treningsapparata og opplegga som folk er blitt vane med , kan Fitjar Treningssenter no òg reklamera med ”Pilates” og Bosuball”. Pilates  er eit nytt opplegg der ein legg særleg vekt på å balansera dei ulike muskelgruppene mot kvarandre. I tillegg har ein fokus på pust.  Ei av dei som har vore med på ”Pilates”- opplegget på Fitjar Treningssenter er Birgit Høbæk. – Dette gjer meg godt, og det er trening eg verkeleg har noko igjen for, seier ho.

 

-Bosuball er eit anna opplegg som eg trur kjem til å bli ei kjempetrend, seier fysioterapeut Kari Raunholm medan ho balanserer på noko som ser ut sopm ein halv, stor ball. Dette er ein artig form for trening som gjev betre kondisjon og styrke i tillegg til at ein trenar balansen. Denne treninga kan og gjera godt ”for slitne knær og ankler”. (Meir i papirutgåva 7. oktober)

 

 

Pilates-trening,  leia av Kari Raunholm (t.h).