2012 har vore eit godt år for Fitjar Idrettslag, seier dagleg leiar, Geirmund Aga, til fitjarposten.no.

– Mellom anna kan Idrettslaget sjå tilbake på ein god fotballsesong der ein var nær opprykk til 4. divisjon. Diverre vart Os 2 for sterke på slutten, seier Aga.

Han er vidare godt nøgd med innsatsen i andre grupper i laget, og nemner døme på det.

Handballdamene viser stort engasjement og kjempar seg oppover på lista! Kanskje det vært opprykk her? 

Turn hadde for ei tid tilbake juleavslutning, der me fekk oppleve glade barn. Ikkje minst vart det synleggjort kor livsglade og engasjerte barn me har her i Fitjar. 

Badmintongruppa hadde VM i badminton i oktober, der det viste seg at også her er mange spelarar som gjer det godt. Gruppa er i medlemsvekst, og me vonar det er fleire som finn denne sporten interessant. Under Vestlandsmeisterskapen vart det sagt at Fitjarhallen var som støypt for badminton, fortset Idrettsleiaren.

Mange spreke fitjarbuar
– Aktiviteten i Treningssenteret i Kulturhuset, viser at det er mange spreke fitjarbuar. – I 2013 vil me satsa på litt fornying av utstyr, og me vonar at endå fleire vil nytte seg av dette tilbodet, seier Geirmund Aga.

Han trekkjer òg fram den flotte dugnadsinnsatsen til dei mange friviljuge, og vil retta ein spesiell takk til næringslivet i Fitjar. Dei største samarbeidspartnarane i 2012 har vore: Engevik og Tislevoll, Fitjar Mek., REMA 1000, SPAR Fitjar, Fitjar Kraftlag og Sparebanken Vest.

– Målet for 2013 er å få endå fleire bedrifter og samarbeidspartnarar inn, og me vonar å få næringslivet med på å skape endå meir breidde i Idrettslaget. Mange firma nyttar seg av skiltparken på fotballbanen. Der har me plass til mange fleire! opplyser Aga.

Til sist vil den daglege leiaren i FIL ønskje alle medlemer og samarbeidspartnarar ei vel overstått jul og eit godt nytt år!