Dette er dei flinke til i Osterneset, også når det gjeld å lage fest.

Som vanleg inviterte osternesingane til juletrefest første helga i det nye året. Kjentfolk seier at festen har hatt same opplegg i mange tiår, men kva gjer vel det når nærare åtti personar hyggjer seg i lag med godt program og ei triveleg bordseta. Etter kvart som Nils Ingmar Hageberg presenterte dei ulike aktørane, merka me at «folket der nord» var sjølvhjelpne for å få til ein flott fest. Festtalaren sa han hadde køyrt dei smale og svingete vegane i snart førti år. Det er ein av grunnane til at Ola Malvin Lomheim har status som halv osternesing, kanskje. Ola Malvin heldt andakt og minna spesielt om det gode fotfeste for liv og evighet i Jesu omsorg, som er eit tilbod til alle menneske. Eli Simonsen gledde festlyden med å lese dikt blant anna frå Haldis Moren Vesaas og Bente Bratlund sine bøker. Harald Johan Sandvik let oss få høyra små forteljingar av Birger Røksund. 
Osternes Mannskor deltek kvart år på jultrefest i Osternes bedehus, og dei framførde mange kjende og kjære julesongar. Ein av songane plar alltid vere Fra fjord og fjære, sa dirigenten Ole Christian Ottestad. Ei triveleg bordseta med velsmakande smørbrød og flotte kaker høyrer med til ein god, gammaldags julefest. Ordet gammaldags høyrde me sagt av ein osternesing; det fortel noko om dei gode tradisjonane, sjølv om maten var heilt annleis i gamle dagar.
Både kvinner og menn i Osternes viste at dei er glad i å gå rundt juletreet. Det klang så vakkert når Harald Skumsnes spela piano og festlyden song. Det vart mange rundar rundt julegrana, og som vanleg avslutta ein med Den himmelske lovsang.
Nils Ingmar takka alle som var med og laga til fest, og desse fekk og kvar sin blomebukett av Solfrid Sandvik. Harald spela orgel då siste songen lydde: Deilig er jorden.
Også i romjula var det juletrefest på Osternes bedehus, men då med program som høver best borna.