Fitjar Mek ferdigstilte i slutten av august katalysator-installasjonar på ”H.Østervold” og ”Hardhaus”. Produksjonssjef Åsmund Sørfonn og gjengen i produksjonen får god tilbakemelding frå rederia for vel utført arbeid.

FMV har no opparbeid seg ein del erfaring med slike jobbar, og Sørfonn seier til FMV si nettside at god planlegging og prosjektstyring har vært hovudårsaken til at jobbane gjekk greitt.

-Hittil i 2009 har Fitjar Mek gjennomført fem katalysator-installasjonar på fiskefartøy og ein på offshorefartøy, heiter det vidare. Les meir her.