Marius Pedersen t.h. vann søndagens testløp på 2,34. Foto: Kjetil Rydland.

Friidrettsmiljøet i Fitjar Idrettslag har hatt ei god sesong, med ei rekkje fine resultat av dei unge utøvarane i bygda.

Eldsjelene i idrettslaget, med trenar Bård Inge Bø i spissen, kan sjå tilbake på stor aktivitet og gode prestasjonar. Han har sett opp ei oversikt til oss over dei beste resultata til ungdommane.

Her kjem resultata som gir 750 poeng eller meir etter Tyrvingtabellen:

Marius Pedersen (11) 200 meter 29,06 – 1017 poeng, Fana 12. mai
Marius Pedersen (11) 40 meter 6,38 – 1007 poeng, Fana 1. juni
Marius Pedersen (11) 60 meter 8,78 – 1005 poeng, Haugesund 26. mai
Marius Pedersen (11) lengde med tilløp 4,53 m – 996 poeng, Leikvang 16. september
Marius Pedersen (11) 80 meter 11,77 – 951 poeng, Leikvang 16. september
Marius Pedersen (11) 600 meter 1.47,09 – 945 poeng, Fana 12. juni
Marius Pedersen (11) høgde med tilløp 1,27 m – 923 poeng, Stord 26. januar
Johannes Sandvik Bø (12) høgde med tilløp 1,36 m – 902 poeng, Stord 26. januar
Bjart Sandvik Bø (11) høgde med tilløp 1,22 m – 888 poeng, Stordleikane 12. august
Marius Torbjørnsen (15) høgde med tilløp 1,63 m – 881 poeng, Fana 23. september
Johannes Sandvik Bø (12) 60 meter hekk 10,86 – 868 poeng, Stordleikane 12. august
Anna Sandvik Bø (14) høgde med tilløp 1,40 m – 865 poeng, Leikvang 10. februar
Hanna Lovise Vestbøstad (12) lengde uten tilløp 2,07 m – 862 poeng, Fitjar 18. september
Marius Pedersen (11) lengde utan tillp 2,00 m – 860 poeng, Fitjar 18. september
Clara Wohlrab (15) høgde med tilløp 1,38 m – 850 poeng, Fitjar 18. september
Marius Pedersen (11) 60 meter hekk 11,26 – 848 poeng, Haugesund 26. mai
Marius Torbjørnsen (15) tresteg 11,14 m – 834 poeng, Fana 22. september
Johannes Sandvik Bø (12) øengde med tilløp 4,03 m – 816 poeng, Stord 28.12.17
Ole Andre Stokken (15) høgde med tilløp 1,53 m – 811 poeng, Fitjar 18. september
Marius Torbjørnsen (15) lengde med tilløp 5,18 m – 806 poeng, Os 8. september 
Hanna Lovise Vestbøstad (12) høgde med tilløp 1,18 m – 805 poeng, Fitjar 18. september
Samuel Aarbø Olsen (9*) høgde med tilløp 0,97 m – 804 poeng, Stordleikane 12. august
Andreas Auestad (12) høgde med tilløp 1,20 m – 790 poeng, Stord 28.12.17
Johannes Oma (12) høgde med tilløp 1,20 m – 790 poeng, Fitjar 18. september
Marius K. Vik (12) høgde med tilløp 1,20 m – 790 poeng, Fitjar 18. september
Ole Andre Stokken (15) 60 meter 8,2″ – 786 poeng, Fitjar 18. september
Anna Sandvik Bø (14) lengde med tilløp 4,23 m – 785 poeng, Stord 281217
Anna Sandvik Bø (14) tresteg 8,65 m – 785 poeng, Strandebarm 16. juni
Johannes Sandvik Bø (12) lengde med tilløp 3,86 – 782 poeng, Fitjar 18. september
Anna Sandvik Bø (14) 60 meter 9,07 – 778 poeng, Stordleikane 12. august
Marie Bergesen (10) kule 2kg 4,26 m – 776 poeng, Fitjar 18. september
Johannes Sandvik Bø (12) 60 meter 9,23 – 775 poeng, Haugesund 26. mai
Tori Torbjørnsen (9*) høgde med tilløp 0,92 m – 775 poeng, Stord 12. august
Johannes Sandvik Bø (12) 200m 30,29 – 771 poeng, Leikvang 10. februar
Marius Torbjørnsen (15) lengde utan tilløp 2,41 m – 765 poeng, Fitjar 14. august
Eirik Torbjørnsen (13) lengde med tilløp  4,17(4,22w) – 764 poeng, Haugesund 26. mai
Marius K. Vik (12) lengde med tilløp 3,77 m – 764 poeng, Fitjar, 18. september
Eline F. Hjelle (15) kule 3 kg 8,32 m – 767 poeng, Fitjar 18. september
Anna Sandvik Bø (14) lengde med tilløp 4,12 m – 762 poeng, Strandebarm 16. juni
Bjart Sandvik Bø (11) lengde med tilløp 3,34 m – 758 poeng Fana,12. mai / 760 poeng Stord 281217
Anna Sandvik Bø (14) 100 meter 14,63 – 755 poeng, Strandebarm 16. juni
Eirik Torbjørnsen (13) høgde med tilløp 1,26 m – 755 poeng, Stordleikane 12. juni
Maren Rydland (10) lengde utan tilløp 1,64 m – 754 poeng, Fitjar 18. september
Jonas Dalen (9*) lengde med tilløp 2,92 m – 754 poeng, Stord 12. august / 2,96 + 762 poeng, Stord 26. januar
Anna Sandvik Bø (14) 60 meter hekk 11,01 – 751 poeng, Leikvang 10. februar
Mikael K. Vik (10) lengde utan tilløp 2,90 m – 750 poeng, Stord 12. august
Noah Neddal (16) lengde utan tilløp 2,38 m – 750 poeng, Fitjar 18. september
Jonas Dalen (9*) lengde utan tilløp 1,60 m – 750 poeng, Fitjar 14. august.

.

Teiknforklaring:

* på alder tyder at utøvaren sin prestasjon har vorte rekna etter 10-årstabellen, sjølv om utøvaren er yngre (tabellen byrjar på 10 år).
« tyder manuell tidtaking, og at ein legg til mellom 14 og 24 hundredelar i høve til elektroniske tider.
+ tyder at hoppegropa er for låg (sanden ein landar i er ikkje i plan med satsplanken)
w tyder at medvinden har vore over det lovlege 2,0, og resultatet er difor ikkje godkjent (desse står i parentes bak beste godkjende resultat)
Fleire resultat, både frå 2018 og tidlegare år, er å finna på bloggen Fitjarfriidrett.