Søndag prøver me på Fitjar Bedehus eit nytt konsept som me har kalla Godbitar frå Sangboken. Her vert det mykje av både allsong og solosong.

Dei som deltek er Kjerstin Stokken, Elisabeth og Olav Oma, Terje Koløen og Håkon C. Hartvedt, som og bind det heile saman og har ein kort appell.

OBS. Me har kome i skade for å skriva søndag 29.9 på plakaten. Det skal sjølvsagt vera 27.9 – altså i morgon.