Fitjar er på 2.plass i Hordaland og nr. 19 mellom dei 430 kommunane i landet i ei undersøking om levekår, utført av Statistisk Sentralbyrå.

Best er Sandøy kommune på Romsdalskysten og Sola kommune i Rogaland. Begge kommunane oppnår 1,3 indekspoeng på Statistisk sentralbyrå sin indeks for levekårsproblemer i 2008.

Når det gjeld naboane kan me opplysa om at Bømlo kom på 52.plass, medan Stord vart nr. 152 og Tysnes nr. 169.

Lista over alle kommunane finn du her.