Med godt med folk på opninga kan me seie at det vart ein god start for Galleri Losjen som vart offisielt opna av ordførar Wenche Tislevoll i ettermiddag.

Ordførar Tislevoll sa seg svært glad for at ein no kunne opne dette galleriet, og sjølv om kunst skal vere den raude tråden i det galleriet skal nyttast til, opna ho òg opp for at det kan brukast til andre små arrangement. Det ligg jo svært sentralt og greitt til, meinte ho, og gav rundhanda ros både til Bente Bjelland som har kjempa denne saka igjennom – og til Olaf Aarskog for framifrå dugnadsarbeid. (Olaf hadde diverre ikkje høve til å vere til stades på opninga).

Karvel Strømme fortalde levande, og ikkje utan humor, om historia til dette huset.

– Opprinneleg stod det i Skålevikjo. Der var det brukt som naust for lensmann Iversen og som krabbefabrikk før det vart reist igjen her det står no. Då som ungdomshus. Eigar var Martin Havn, og han sette strenge krav som forbaud både dans og alkohol for dei som skulle nytte huset. Så vart det øvingslokale for Fitjar Musikklag, før det vart selt til Fitjar kommune og no er renovert til Galleri Losjen.

Eli Simonsen las dikt som passa svært bra til ei slik opning. Særleg diktet om jenta som hadde teikna ein hund, vekte godt humør i salen.

Bra med folk hadde møtt fram, og etter opninga var det klart for å sjå og kjøpa. Kanskje fann nokon den spesielle julepresangen nettopp her.

Fekk du ikkje med deg utstillinga i dag, kan det vere greitt å minne om at ho er open mellom kl 16.00 og 18.00 i morgon, søndag.

Ingressbilete: Godt med folk på opninga. Foto: Håkon C. Hartvedt