Konferansier Toralv Røen og initiativtakar til festen, Karin Korsvik, kunne gle seg over stort oppmøte. Foto: Kjetil Rydland.

Mellom 50 og 60 seniorar hadde fått plass på Seniorsenteret i går kveld  då styret bad inn til fest.

– Det kan gå bra òg, dette! sa konferansier Toralv Røen då han ønskte velkomen. Og siterte tidlegare skulesjef Edvin Aase.

Og bra gjekk det på gårsdagens fest i det stappfulle Seniorsenteret. Påmeldingane hadde strøymt på, og til slutt hadde dei måtta setja stopp på ein plass mellom femti og seksti.

Konferansier Toralv Røen var som vanleg i storform, og delte ut velfortent ros til alle som hadde vore med og fått Seniorsenteret i stand. Han nemnde ei rekkje aktivitetar som er knytte til den nye møtestaden i bygda, til dømes filmkveldar, quiz, trim, kulturkveldar, sogekveldar og datakurs. Han poengterte spesielt det gode samarbeidet med biblioteket, i etasjen under.

Røen gav ordførar Wenche Tislevoll mykje av æra for at dei kunne sitja der i går kveld. Men dette var ei ære ordføraren meir enn gjerne ville del med fleire. I helsingstalen sin tok ho festlyden med seg gjennom prosessen frå opptakten i 2007 og fram til den offisielle opninga i september 2014. I tillegg til nemnde Røen trekte ho fram spesielt styreleiar Askel Ytrenes, som har gjort ein viktig jobb med å arbeida fram Seniorsenteret.

Ordføraren understreka den viktige funksjonen sosiale møteplassar har, og siterte folkehelsekoordinatoren i Fitjar som i 2012 slo fast at Seniorsenteret er det beste helseførebyggjande tiltaket i Fitjar i moderne tid!

Finn Maraas skapte god stemning med trekkspeleet sitt. Det same gjorde den eldste senioren i lokalet, Ingolv Rimmereid. 92-åringen song som ein ungdom då han framførte steva sine. Og Lilli-Ann Drønen gledde forsamlinga med opplesing.

Skal me dømma etter stemninga i det tettpakka lokalet, fall både mat og underhaldning i god jord!

Finn Maraas sytte for musikken. Foto: Kjetil Rydland.
Ingolv Rimmereid song stev som ein ungdom, medan Per Drønen overlet opplesinga til kona, Lilli-Ann, denne gongen. Foto: Kjetil Rydland.
Ordførar Wenche Tislevoll nytta høvet til å rosa dei som hadde vore med og skapt den viktige møteplassen på Seniorsenteret. Foto: Kjetil Rydland.