Det var ein stor dag for både Isabell Polden Andersen og mora Ingvild Polden, då Isabell hadde sin første skuledag i dag. Likeins for Elisabeth Kjærland som hadde sin første skuledag som rektor ved Sælevik skule.

– Ja, det er veldig stas. Isabell har vore klar for dette i fleire år, så dette er ein stor dag, seier Ingvild Polden mens ho poserer for fotografering saman med Isabell, og vesle Mia på 11 månader.

Vi møtte dei etter at Isabell hadde hatt sin første halvtime i klassen med lærar Kari Åsheim. Isabell fortel at ho kan lese frå før, og at ho allereie har lese små bøker. 

– Korleis var det å begynne no då?

– Gøy. Me song mange songar. Nokre eg kunne frå før, og nokre nye, svarar Isabell. 

I alt er det fire nye 1. klassingar ved Sælevik skule i år. I tillegg til Isabell er det Andrea Våge Helland, Lukas Mattias Rosnes og Thomas Skogheim Seddon.

– Veldig spennande – og litt skummelt
Det er den nye rektoren ved Sælevik skule, Elisabeth Kjærland, som som kjem med utsegna ovanfor i samband med at fitjarposten spør ho korleis det er å tiltre rektorstillinga, etter Aina Kristin Vestbøstad, som no er inspektør ved Rimbareid skule.

Ikkje det at Elisabeth er ukjent med skulen, langt derifrå. At ho jobbar der på tiande året, skulle seie sitt om det. Men det er mykje å setje seg inn i – og ei ny rolle å fylle. Men  ho opplever å ha fått god oppbacking. – Eg har fått god oppmuntring av kollegaene mine her ute til å søkje, og så har Aina sagt at eg berre kan ringje om det er noko eg lurar på. Møtet med dei andre rektorane har òg vore svært positivt, seier ho.

På Sælevik skule har dei elles gode erfaringar med uteskule. Dette er noko Kjærland vil føre vidare, og allereie no ser ho fram til «den store fiskedagen» der heile skulen er i aktivitet med utgangspunkt i kaien til tidlegare rektor Onar Westerheim. Då skal det fiskast både frå sjø og frå land – både med garn og teine, og såleis etter både fisk og krabbe.

24 elevar
Sælevik skule er ein fådelt skule med totalt 24 elevar i år. Til vanleg er klassane delt opp i 1. og 2. klasse, 3. og 4. klasse og 5.-7.klasse. – Men i kjernefaga deler me endå meir inn, seier rektor Elisabeth Kjærland. – Fordelen med at det er så få elevar er at eg blir godt kjent med dei alle, smiler ho til slutt.

Ingressbilete:Isabell Polden Andersen med mora Ingvild Polden og vesle MIa. Foto: Håkon C. Hartvedt