Politiet har motteke ein del meldinger om at kombinasjonen regn og frost i bakken har gjeve såpeglatte vegbanar. Vegtrafikksentralen meldte at alle tilgjengelige ressurser vart nytta til salting/strøing.

– Men politiet har i morgentimane ikkje fått meldinger om uhell eller ulykker, skriv operasjonsleiar Svein Sørensen i politiloggen for Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Uansett gjeld det å køyra forsiktig.