Mange frammøtte fekk høyra, og delta i, mykje glad song på Fitjar bedehus i ettermiddag.

Slike songarrangement på Bedehuset er populære, og då klokka nærma seg 16 i dag strøymde det på  med folk. Veggen måtte opnast til bakre salen, og til slutt var over 140 menneske samla til ein god time med mykje glad song. Kvar artist eller gruppa framførde ein song før dei leia heile forsamlinga i ein allsong som dei hadde valt ut. Dette gav god variasjon mellom å lytta og delta, og mellom ulike sjangrar, kjende og ukjende songar. Ten sing opna med svingande rytmar i Walking on, med slagverk, piano og gitar som akkompangement. Kjekt å høyra ungdomane synga sin musikk. Så overtok nokre yngre jenter frå 5. klasse: Erika Reigstad, Marie Moldestad Oma og Guro Rimmereid. Med fine barnerøyster song dei ein flott takkesong: Jesus eg vil takka deg.  Prais him, som i dag bestod av kun Kjerstin Stokken, Karin Stokken og Elin Sørfonn framførde flott Eg har ei teneste. Olav Oma tok oss med inn i det nye salmebokforslaget og song Du vet det nok, og mange fekk fram gode 80-talsminner då dei fekk vera med på allsongen Shine your light saman med Olav og Elisabeth. Ulike miljø og stader har ulikt songrepertoar, og Lovise Vestbøstad tok oss med på songar ho kjenner godt frå bedehuset i Bjerkreim. Johannes Aadland, som i dag har adresse Oslo, men har hatt heile sin barndom på Fitjar, imponerte med ei flott framføring av Deg å få skoda. Dei som ynskjer å høyra han synga meir kan møta opp i kyrkja på fredag, då skal han og kameraten Harald Espeland ha konsert der. Pia (Ann Sofie Drønen) meistrar mange ulike sjangrar og viste det gjennom Kven kan seia ut den gleda og Just a closer walk. Håkon C Hartvedt leia songsamlinga på ein glimrande måte. Han  muntra opp stemninga med små historiar mellom artistane, og han song og sjølv ein song: Gi nådig fred. Håkon hadde og ein kort apell om at Gud sine vegar og løysingar er bedre enn våre og at han alltid er med oss. Gladsong-arrangementet vart avslutta på ein fantastisk måte med at Ten sing song a cappella(utan komp): Down to the river.

Eit kjekt songarrangement som viste mykje glad song i bedehusland, og som gjerne kan gjenntakast!