Det var mykje glede, song og liv då misjonsfolket kom saman under Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) si misjonsmesse laudag, ein heil dag sett av til å samlast rundt fellesskapet og misjonsoppdraget dei kristne har. Og kanskje ein gevinst på årene.

Det var mange som satsa på å gjera matstellet enkelt denne laurdagen. Dei kunne kjøpa seg både graut og suppe, kaffimat som kunne fortærast på staden, kjøpt frå eit rikhaldig kakebord, eller til dømes påsmurte lefser, som kunne etlast til seinare. Dagen var også krydra med fleire omgangar åresal, i tillegg til gevisntar på bok.

Men det var ikkje berre gevinstar og loddsal dagen handla om. Midt på dagen var det familisamling, med andakt av Lars Skjæveland og song av Fitjar barnegospel. Å sjå så mange ungar syngja med så stor glede, løftar eit kvart arrangement til å bli ein fest. Også under andakten var ungane involvert. Med song og spørsmål til ungane samanlikna Skjæveland kongen i Norge og Jesus, at dei hadde ting som kunne omtalast på same måten, men at dei kristne er nærare knytta til Jesus enn kongen i Noreg, gjennom å vera Hans born. Dagen blei runda av med ei kveldssamling.

Ei førebels oppteljing gjort etter at alt sal var avslutta vitnar om at det framleis er eit stort engasjement for misjonssaka i Fitjar. Bruttosummen er på 138 700 kroner, mot 132 470 i 2012. Pengane går til NLM sitt arbeid.

 

Ingressbilete: Mathea Kvilhaugsvik på mamma Marte sitt fang song med av full hals under songen Levende håp. Foto: Arne Vestbøstad