Det er mykje glede i ein god appelsin. I dag smilte dei bokstaveleg imot oss hos SPAR Fitjar. Sjå biletet.

– Me har gjort dette nokre gonger før og vonar det kan skape litt glede, seier fruktansvarleg Wenche Henriksen til fitjarposten.no.

Dei smilande appelsinane fekk i alle fall smilen fram hos oss! Og kanskje hos fleire òg?