Torsdag den 9. desember 2010 gjorde Fitjar kommune ekstra stas på dei av sine tilsette som vart pensjonistar i løpet av 2010, og dei som dette året passerte 25 års teneste i kommunen.

Feiringa gjekk føre seg på Fitjar Fjordhotell. Etter ein god middag overrekte ordføraren og rådmannen  blomar og gåver til jubilantane, og ordføraren takka for lang og trufast teneste. Han la spesiell vekt på kor verdifullt det er for ein arbeidsgjevar å ha erfarne og stabile arbeidstakarar.