Slik såg bana ut før den nye grusen kom på plass. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Øvrebygda vel og FAU ved Øvrebygda skule hadde laurdag dugnad på skulen sitt uteområde.

Rundt 20 vaksne stilte opp på dugnaden, og fekk gjort mykje arbeid på tre timar.

Rektor Sigbjørn Aarland tok oppgåva med å organisera dei frammøtte, og folk vart sett til å spyla og kosta rundt skulen. Leikeapparatet på framsida fekk eit målingsstrøk, og ballbingen vart kosta for stein og rusk.

Skuleplassen hadde godt av ein vask før 17.mai. Foto: Ingrid Hovstad

På den store grusfotballbana hadde mose og ugras sprotte opp, men med jernriver og muskelkraft vart mykje rive opp.

Både ryddesag, motorsag og greinsaks fekk køyrt seg. Heile tre tilhengarar med kvist og greiner vart køyrt vekk, i tillegg til ein tilhengar med ved.

Godt med tau og traktor, når det største treet hadla mot ballbingen. Foto: Ingrid Hovstad

Den sletne dugnadsgjengen fekk servert kaffi, saft og nysteikte lappar frå Ine Koløen Alsaker i velforeininga. Desse fall i smak, og både små og store måtte forsyna seg fleire gongar.

Godt med nysteikte lappar. Foto: Ingrid Hovstad

Dugnadsgjengen hadde håpa på å få rydda langs vegen opp til Surefjedlet, men tida strakk ikkje til desse oppgåvene ved denne dugnaden.