Her har lynet vore på ferde. Foto: Tor Gunnar Andersen, Fitjar Elektro.

Juli og august er høgsesong for lynnedslag, og Telenor har sendt ut ei pressemelding med gode råd om korleis me kan avgrensa skadane.

– Med åtte enkle grep avverjar du skadar på mobil, PC og breibandsutstyr i lyn- og torevêret, heiter det i pressemeldinga frå Telenor.

I eit normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Noreg, og lynet kan gjera stor skade på telefonar, PC-er, modem, breibandsutstyr og anna teleteknisk utstyr. Telenor mottar nærmare 20.000 meldingar om feil på elektronisk utstyr i sommarhalvåret.

‒ Ein stor del av feila som oppstår på grunn av lynet, kan unngåast med enkle grep. Når torevêret kjem, er det viktig å kobla frå alt elektronisk utstyr, både tele-elektronikk, PC og TV anten du er i huset, hytta eller andre stader du har slikt utstyr, seier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Det er trygt å bruka mobiltelefon i torevêret. Men – mobilen bør, som alle andre elektriske apparat, vera fråkopla ladaren. Derfor kan det vera lurt å ha ein batteridriven nødladar (også kalla powerbank) i bakhand, om torevêret skulle melda seg.

Koparnettet meir utsett

Mange kundar har framleis fasttelefon og breiband (ADSL/VDSL) over koparnettet.

– Koparnettet er i mange tilfelle over 100 år gammelt, og er ekstra utsett for skadar ved lynnedslag. Vi er no i gang med å modernisera fastnettet og byta ut kopar med breiband og tale over fiber og mobilnett, opplyser Amundsen.

Overspenningsvern avgrensar skadane

I utsette område er det også lurt å skaffa overspenningsvern montert på telefonlinja eller breibandslinja. Slikt utstyr er å få kjøpt i dei fleste elektroforretningar. Dette har vore påbode i alle nye bustader og ved rehabilitering av hus sidan 2010.

Det skjer også fra tid til anna ulykker i samband med torevêr. 

– Generelt vil Telenor oppmoda folk til å halda seg unna teleleidningar i huset, og ikkje prata i fasttelefonen i torevêr. Å prata i ein trådlaus telefon eller mobiltelefon går fint så lenge han ikkje er tilkopla ladar i straumnettet, sier Amundsen.

Når lynet slår ned. Foto: Telenor.

Åtte tips – gjer heimen klar for lyn- og torevêr

  1. Trekk først ut kontaktane til PC, TV, modem og anna teleutstyr. Vurder også å trekke ut tilkoblingar til kabelanlegg, støpsel til fasttelefon og nettverks- og antenneleidningar.
  2. Breiband på fiber: Trekk ut straumen til ONT-en. Det er den boksen som er kopla med nettverkskabel til breibandsruteren din.
  3. Breiband på DSL: Trekk ut kabelen som er kopla mellom kontakten i veggen (og verda utanfor) og kontakten merkt DSL på modem/bredbåndsruter. Trekk også ut straumen til modemet/ruteren.
  4. Breiband på Kabel-TV: Trekk ut koaks-kabelen mellom TV/multimediekontakten i veggen og kabel-TV-modemet. Trekk også ut straumen til modemet
  5. Heimebreiband over mobil:
  6. Det kan vera smart å ta eit bilde med mobiltelefonen av korleis ting var kopla, slik at du ikkje koplar feil når uvêret er over, eller du er tilbake frå ferie.
  7. Viss du skal på ferie, kan det vera lurt å alliera seg med naboane, slik at dei kan sjekka det elektriske utstyret for deg om noko skulle skje.
  8. Monter overspenningsvern. Overspenningsvern skal pluggast i jorda stikkontaktar, og deretter pluggar du i desse igjen det utstyret du ønskjer å beskytta. Det finst også avanserte overspenningsvern som i tillegg til straum kan beskytte telefon- og breibandslinjene dine.