Geir Tore Søreide vinkar med blomsterbuketten etter å ha fått frivilligprisen 2018 av ordførar Wenche Tislevoll. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Torsdag kveld var rundt 100 frivillige samla for å feira kvarandre, og ein av dei mest frivillige av oss alle, Geir Tore Søreide, som fekk Frivilligprisen for året.

Dei frivillige som er tilknytte Fitjar Frivilligsentral møttest på Lucia-dagen til festleg samvær i Kultursalen. Som vanleg var det laga ei vakker ramme rundt utdelinga av Frivilligprisen, med småbord, levande lys og god mat.

Omsorgsfull og høgrøysta prisvinnar

Klårast av alle skein vinnaren av Frivilligprisen 2018, Geir Tore Søreide. Sjeldan eller aldri har juryen funne ein meir verdig vinnar av Frivilligprisen.

Juryen er styret Fitjar Frivilligsentral; leiar Gro Rydland, nestleiar Vigdis Røen Leirvik, styremedlemmene Hrafn Thorsteinsson, Sigrunn Eiken, Kari Nøstbakken og varamedlem Ingunn Jensen Raunholm.

– Frivilligprisen i år går til ein høgrøysta person som krev plass! sa ordførar Wenche Tislevoll, som denne gongen delte ut prisen for sjuande gong.

Orføraren minte om at frivillig arbeid betyr like mykje for den som gjer arbeidet som for den som tar imot. Ho viste kort til den lange merittlista til Geir Tore Søreide, som for rundt 20 år sidan tok initiativet til å oppretta Fitjar Frivilligsentral.

Geir Tore Søreide har vore ein svært aktiv mann i lokalmiljøet i Fitjar heile livet, og vist mykje omsorg for andre. Han har lagt ned uvanleg mykje frivillig arbeid i Fitjar Idrettslag, Håkonarspelet og Norsk Forbund for Utviklingshemma. Og no i haust har han gjort ferdig lysløypa i fjellet saman med eit par andre like lysande eldsjeler.

– Det er derfor med stor glede eg tildeler Geir Tore Søreide Frivilligprisen! avslutta ordføraren, før ho fekk fram den glade prisvinnaren, som kvitterte for prisen og dei gode orda.

– Ingen angrar på at dei har gjort dugnad!

Geir Tore vedgjekk at han tar litt plass. Han fortalte litt frå den lange soga si som frivillig, og starta med dei to åra då han fekk vera med i Skulemusikken, på det vilkåret at han ikkje bles i trompeten sin!

Årets prisvinnar er kjend som dugnadsarbeidar og initiativtakar framfor nokon i Fitjar. Han minte om at det er kjekt å gjera dugnad, og la til: – Det er ingen som seier: eg angrar på at eg gjekk på dugnad i dag!

Til å halda talen for prisvinnaren hadde styret i Frivilligsentralen fått tak i den kjende «poeten» Arne Torget frå Husnes. Som navnet tilseier, har han sterke røter i Fitjar, eller Brandasund. Husnesingen Torget er gamal kollega med Geir Tore frå Televerket.

– Skalden skreiv vakre ord om storkaren, sa nestleiar Vigdis Røen Leirvik, som leia samværet. Og me har skaffa deg ein skald, Geir Tore!

Skalden frå Husnes gjorde stor lykke med sine halvsprø, men djupt alvorlege vers. Han hadde skrive eit langt dikt som han hadde fått ramma inn. Her kom han inn på Geir Tore sin svært varierte karriere frå ulike felt. Og gjorde stor lykke både hos prisvinnaren og publikum.

Det mangla ikkje på dei gode orda, men at Geir Tore skal vera Fitjar sitt svar på Kevin Keegan, er vel å ta litt sterkt i. Den gamle kollegaen frå Televerket kjende Geir Tore som engasjert, hjelpsam og alltid til stades. Og det er ikkje vanskeleg å vera einig i konklusjonen:

– Alle bygder skulle hatt ein Geir Tore!

Takk til alle frivillige!

Som vanleg er under desse festane, blei det servert den beste betasuppa som er å få tak i. Og den var det sjølvsagt «Hoff-leverandørar», Petter Hoff, som hadde laga. Og kakebordet var akkurat like delikat som i fjor.

Dagleg leiar i Fitjar Frivilligsentral, Ellinor Austad Bergesen, nytta høvet til å takka alle dei frivillige for det arbeidet dei gjer. Ho minte om kor viktig det frivillige arbeidet er for å hindra einsemd, og at me treng gode frivillige i framtida:

– Det offentlege kan ikkje klara alt!

Bent Jarle Brenne og Karine Tveit Lillenes stilte opp med pianospel og song i år òg. Dei gledde forsamlinga med fleire julesongar. Heilt til slutt leia dei ei ståande forsamling gjennom «Deilig er jorden». Ei stemningsfull avslutning på ein flott fest!