Fitjar Kraftlag delte tradisjonen tru ut gåver til lag, organisasjonar og kulturlivet i Fitjar. Det skjedde i kveld i Fitjar Kraftlag sine lokale i Årskog. I alt delte Fitjar Kraftlag ut 590 000 kroner i år.

– Me har, som tidlegare år, delt ut om lag 10 prosent av overskotet frå siste rekneskapsår, sa styreformann Johannes Koløen.

Her er lista over dei som fekk midlar i kveld. (Har nokon gløymt å søkje går det framleis an å koma med ein søknad.)

Stord Revmatikarlag fekk midlar til oppvarming av basseng (der òg fitjarbuar er med)

Rideskulen på Tufteland, Søndagsskolane i Fitjar og Klubben for 5. til 7. klassing i Fitjar bedehus, fekk pengar til utstyr.

Fitjar Frivilligsentral fekk stønad til Ope Hus, Fitjar kyrkjelege Fellesråd til steingard ved kyrkjegarden, Koløyholmen og Omegn Vel til påkobling av vatn og straum i samband med leikeplass, Dåfjord og Sælevik Velforeining til historie og kulturarbeid, Soknerådsbarnehagen i Bakken får seg lavvo, Brandasund kystbarnehage får midlar til rehabilitering  og Brandasund Grendalag til 1. startkapital allbrukshus (Renovering av Kvarven Skule).

Fitjar Skulekorps og Fitjar Musikklag fekk òg i år tilskot til instrumentkjøp, og Fitjar Idrettslag fekk ein fin sum til ungdomsarbeidet i laget.

Fitjar Racingteam  fekk midlar til Cross-Cart, Skyttarlaget til arbeid med Klubbhus og Fitjar Karateklubb fekk pengar til slagsekker og slagputer.

Fitjar Kraftlag bidro òg sterkt i gåva frå Næringslivet til Kulturmønstringa.

anabolic steroids pill