Det har vorte ein tradisjon at Kraftlaget kjem med eit gåvedryss til lag og organisasjonar ein gong i året. I kveld delte dei ut over ein halv million til gode føremål.

Styreleiar Johannes Koløen opplyste som tidlegare år at Kraftlaget kan nytta 10 prosent av overskotet til slik støtte i lokalsamfunnet, særleg til tiltak som kjem dei unge til gode.

– Ein skal ha mange kakelotteri for å nå opp i det me deler ut i kveld, sa Koløen under utdelingssamkoma på kraftlagshuset i Årskog. 
Han sa vidare at det vil vera kjekt om gåvemottakarane gir ei tilbakemelding på bruken av pengane.

I år var det ekstra mange søkjarar, noko som vel skuldast at ordninga vart godt kunngjort. Mottakarane takka og bukka for gåvene med forsikring om at pengane vil koma vel med i arbeidet i det einskilde lag.

I alt 24 mottakarar var samla i kveld, og summen som vart delt ut var på til saman 523.000 kroner.