Menigheten Fyrlykta, reiser til Ukraina saman med Barmhjertighetsbussen førstkomande søndag. Har du ei gåve du vil senda med bussen, er du velkomen til det.

– Dersom det er nokre som kunne tenkje seg å gje ei lita gåve, til dømes kaffe, såpe, sjokolade og liknande, så er det berre å ta kontakt med Åse Tislevoll på telefon 53 49 92 83 eller send ei melding til 993 06 617 innan lørdag ettermiddag, heiter det i ein e-post til fitjarposten.no.