Med denne kassabilen skal Paul Venaas gå 700 kilometer til Oslo, og på søndag kjem han gåande til Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.

Paul Venaas er ein gründer som verkeleg går for draumen sin, og i oktober skal han gå frå Stord og heilt til Oslo med ein olabil. Men først skal han ut på «teknisk prøvetur» til Fitjar, og på søndag kan me møta kassabilentusiasten hos CNC Helland ved Rema Fitjar.

Det er viktig å gå for draumen sin, seier dei, men dei færraste gjer det like bokstaveleg som adjunkt og sløydlærar Paul Venaas. Dei siste åra har han halde på med eit olabilprosjekt som han vonar å gjera om til lønnsam forretning, og no står han klar til å prøva ut om marknaden stor nok.

Slik ser olabilen ut innvortes, ferdig montert, utan karosseri. Foto: Kjetil Rydland.

Flatpakka olabil

Venaas fortel at han alltid har vore olabilentusiast, og han fekk sine første skrubbsår i ein ikkje heilt trygg doning på veg ned frå Fanafjellet. Men den modellen som han har utvikla, er mykje tryggare, understrekar den blide sløydlæraren.

– Bilen har lågt tyngdepunkt, veltebøyle og sjølvsagt rattstyring og skikkeleg fotbrems, forsikrar han.

Etter å ha sysla med ideen i mange år kom han i kontakt med Atheno på Vabakkjen, og har arbeidd heilt målretta med prosjektet dei to siste åra. Tanken er å kunna levera eit sett, eit flatpakka startkit med alt du treng for å koma i gang, med monterings- og bruksrettleiing.

Han reknar med å selja pakken via Internett gjennom merkenamnet sitt, Soapster, som du finn på Facebook. Pakken skal vega i underkant av 35 kg og måla 120x60x60 cm utvendig, slik at han er under grensa for den såkalla Norgespakken til Posten.

Venaas vil ikkje montera olabilen for deg, men foreslår at folk går saman om jobben i klubbar eller liknande. Og han forsikrar at det ikkje skal vera vanskeleg. Du treng berre 8 mm og 13 mm fastnøklar og Torx skrujern for å få det til.

– Det er nesten like lett som å montera ei hylle frå IKEA, smiler han, men tek seg i det: Det er lettare enn å montera ei slik hylle! rettar han.

Her er det skikkeleg fotbrems! seier Venaas og demonstrerer. Foto: Kjetil Rydland.

Marknadsundersøking over 700 kilometer!

Planen er å gå heile vegen frå Stord til Oslo til fots for å undersøkja om det er marknad for dette prosjektet. Turen startar 1. oktober, og han reknar med at turen vil ta heile oktober månad.

Dei som vil kan følgja Venaas på korte etappar på vegen, og då vil han vera open for spørsmål. Han veit ikkje heilt bestemt enno kor han skal stoppa, verken undervegs eller når han framme i Oslo. Men han er i forhandlingar med bensinstasjonskjeda Circle K, seier han.

Målet er å få 100 bestillingar før han er framme i Oslo. Så langt har han rundt ti sikre ordrar frå Stord. Han har bruk for 100 førehandstingingar – inkludert dei til han alt har i boks frå Stord – før han bestemmer seg for å gå vidare med prosjektet.

«Teknisk prøvetur» til Fitjar

Søndag morgon legg Venaas ut på den lange vandringa frå Vabakkjen til Fitjar, og han reknar med å vera framme ved Rema 1000 i eittida. Der vil representantar frå CHC Helland ta imot han. Venaas fortel at han allereie har etablert eit godt samarbeid med Stian Helland og det velutstyrte firmaet som ligg vegg i vegg med Uno X-stasjonen og Carfix på Fitjar.

– Eg har lyst til å visa fram galskapen for barn, foreldre og besteforeldre – eg vil at folk skal få høve til å sitja i ein kassabil! fortel han.

Venaas vonar å vekkja gode minne hos vaksne som har erfaring, og så frøet til ei ny interesse hos den yngre garde. Den blide sløydlæraren fortel at folk gjerne må slå følgje med han eit stykke på vegen til Fitjar og slå av ein prat:

– Eg er ein pratmakar, og klarer å snakka medan eg går! smiler han.

Og på søndag kan me altså bli kjende med Venaas og kassabilen hans; han lovar å bli eit par timar hos CNC Helland ved bensinstajonen på Fitjar.

Venaas har samarbeid med Eker Design, slik at kundane kan velja mellom ulike flotte karosseri. Foto: Kjetil Rydland.