Tore Nesbø legg fram dei nye planane for formannskapet. Foto: Ingrid Hovstad

Formannskapet gjekk inn for å oppvarma atrium ved Fitjar bu- og behandlingssenter.

Ved utlysinga av ombygginga av Fitjar bu- og behandlingssenter, vart det lagt til ein opsjon for glastak over atrium. Dette skulle gje bebuarane større rørslefridom, og gjera området til noko ein kunne nytta heile året.

Ein ser no at dette ikkje dekkjer behovet til bebuarane. Ein ynskjer seg noko som fungerer meir som ein «vinterhage» enn som eit uteområde med tak over. Dette skal vera noko ein kan nytta heile året, og det må dermed vera oppvarma. Eit uteområde utan oppvarming vil føra til ekstraarbeid for personalet med på- og avkleding av uteplagg og sko. Dette vil føra til at fridomsaspekt fell vekk, og bebuarane kan ikkje nytte dette som ein møteplass når dei sjølv vil.

Dagslys og himmel over hovudet.

Administrasjonen i Fitjar kommune la fram det nye forslaget for formannskapet på onsdag. Her hadde dei henta inn prisoverslag og fått nye skisser frå entreprenøren.

Tore Nesbø, la fram skissene for formannskapet.

– Det er ei stor endring å gå frå ute- til inneareal, men dette arealet skal likna mest mogleg på eit uteområde, forklarte Nesbø. Han fortalde om store vindauge og grøne planter.

Den raude sirkelen viser kor det oppvarma atriumet skal vera. Foto: Ingrid Hovstad

Auka låneopptak

Eit oppvarma atrium er estimert til å kosta rundt 805.00,- eks mva. Då trekk ein frå element som låg i opsjonen til den opphavelege planen, som betongheller til uteområde.

Administrasjonen foreslo å låna 340.000,- til atrium med oppvarma areal, noko eit samrøystes formannskap stilte seg bak.