Ein av dei største gullhandlarane i Noreg, GullAdam, var i går på Fitjar, og mange fitjarbuar nytta høvet til å byta gull inn i klingande mynt.

Gullvurderar Laura Toivanen som vurderte gull på Fitjar Fjordhotell i går, fortalde til fitjarposten.no at det var mest besøk på føremiddagen og ettermiddagen.

– Det folk byter inn er mest gullsmykke som har lege i skuffer og skap i 20-30 år eller lenger. Men det kjem òg skilde som vil kvitta seg med gifteringen, folk som berre har ein gull-øyredobb igjen av to, og liknande.

– Gullprisen har femdobla seg dei siste 10 åra, og ligg no på rundt 315 kr grammet på verdsbasis for reint gull, så det er gunstig å selja gull no, understrekar ho.

Kva ein får for gulltinga ein leverer inn, har sjølvsagt med karat å gjera. I Sverige er dei fleste gullsmykka på 18 karat, i Noreg 14 og Finland oftast 14.

For å sjekka karat-en har Laura ei steinliknande, rektangulær proberstein (stein av hard og mørk kvarts) som ho skrapar ørlite grann gull på. Så har ho på forskjellige indikatorar som syner om det er 18, 14 eller 8 karat ein snakkar om.

Laura Toivanen fortel at det var første gongen dei var i Fitjar i går. Men dei kjem tilbake allereie 4. mars. Så det er enno pengar å henta for deg som har gull liggjande.