Varaordførar Agnar Aarskog gav ein grundig introduksjon til ein allsidig kunstnar. Foto: Kjetil Rydland.

I dag fekk me treffa ein kunstnar av internasjonalt format då Roald Tellnes opna utstilling i Galleri Losjen.

Denne gongen hadde kultursjef Bente Bjelland fått tak i ein skikkeleg anerkjent kunstnar i Roald Tellnes frå Karmøy, men fødd i Bergen. Og me som kom, fekk ein grundig introduksjon til den kjende kunstnaren av varaordførar Agnar Aarskog.

– Fantastisk at de har eige hus til dette formålet! seier Roald Tellnes. T.h. kultursjef Bente Bjelland.

Roald Tellnes er ein mann som har vore mykje på Fitjar opp gjennom åra, som kjent dreiv bror hans, Atle Tellnes, leirskule på Smedholmen. Den allsidige gjesten driv både med grafikk og skulptur. Han gjekk på lærarskulen i Bergen for han reiste til København og studerte skulptur.

Varaordførar Aarskog minte om den allsidige kunstnaren er innkjøpt av fleire samlingar både i inn- og utland, blant anna USA og Japan. På utstillinga i høve OL i Nagano i 1998 blei alt utselt. Som den einaste norske kunstanren har Tellnes illustrert pave Johannes Paul si bønebok!

Diverre var det berre 15-20 fitjarbuar som hadde teke seg tid til kunstutstilling i dag. Konkurransen frå julemesser og andre juleførebuingar lyt ta skulda for det beskjedne frammøtet. Til gjengjeld var det lett for oss frammøtte å koma i kontakt med den joviale kunstnaren, som fortalte villig og uformelt om kunsten sin.

Kultursjef Bente Bjelland opplyser at utstillinga er open i morgon, søndag, ettermiddag også. Opningstidene framover er ikkje heilt klare, men ho vil leggja dei ut på Facebook og Fitjar kommune sine heimesider.

Vigdis, Jofrid og Kjartan fann mykje spanande å gle seg over. Foto: Kjetil Rydland.
Jarle Langeland las dikt om kunsten til Tellnes, og imponerte med eigenkomponert song. Foto: Kjetil Rydland.