Menigheten Fyrlykta  skifter no namn til 
»Menigheten Nytt Liv Sunnhordland»
. Menigheten satsar friskt på evangelisering og ønskjer å bruke omgrepet Menigheten Nytt Liv Sunnhordland, som antyder eit naturleg geografisk område for verksemda.

– Da menigheten ble registrert høsten 2009 fikk den navnet Fyrlykta, ut fra et ønske fra Willy Ersland om å videreføre navnet fra den uregistrerte menigheten som Ersland hadde startet noen år før. Det var Willy som i sin tid fikk en visjon og navnet som var knytta til den, og ekteparene Anne Lise og Willy Ersland og Kristin og Frank Håvik utgjorde lederskapet.

Etter å ha vært med 1 år valgte Anne Lise og Willy Ersland å gå ut av menigheten for å drive videre etter den plan og visjon de selv hadde fått. Menigheten kunne da rent formelt og juridisk,  ha drevet videre med samme navn, men etter ønske fra Ersland lot vi navnet gå tilbake til de som opprinnelig fikk det.

Det nye navnet beskriver bedre hva mange har fått oppleve i menigheten dette siste året. Mange har opplevd at gjennom troen på Jesus så har de fått et nytt liv. Og det er nettopp det vi også ønsker å tilby alle mennesker. Så fra nå av er navnet endret til Menigheten Nytt Liv, Sunnhordland. Lederskapet består av Terje Andreassen, Åse og Åge Tislevoll, og Kristin og Frank Håvik. Vi ønsker alle velkomen til å besøke samlingene i menigheten.

Besøk oss også på hjemmesiden www.nyttlivsunnhordland.no som blir aktiv ganske snart. Enn så lenge finn du også fram på det forrige domenet menighetenfyrlykta.no, heiter det på nettsida til Menigheten Fyrlykta.

For menigheten Nytt Liv Sunnhordland 
Terje Andreassen, Åse og Åge Tislevoll, Kristin og Frank Håvik.